ติดต่อเต็นท์

ยงค์กิจยนต์

365 หมู่ 5 บ้านดอนไชย ตำบลหย่วน

อ.เชียงคำ จ.พะเยา

081-8844318 , 081-0303196 , 054-415646